Hakkımda

1961 yılında Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğdum.

     Öğrenim Hayatım:

İlk, orta ve lise eğitimimi Mersin’de tamamladım. Orta okul girişinden itibaren aile ve sülale büyüklerimin tüm itirazlarına rağmen annem ve babamın desteği ile okudum. Ailenin,sülalenin ilk okuyan kişisi oldum. Benim arkamdan da 3 kardeşim okuyarak doktor oldular.

1979 yılında girdiğim üniversite giriş sınavında İçel il birincisi olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdim.Tıp eğitimimi 1985 yılında  tamamladım.   

      Uzmanlık Eğitimim:

1990 yılında eski adı SSK Samatya Hastanesi (SSK İstanbul Hastanesi), yeni adı Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Klinik Şefi Op.Dr.Arslan Kaygusuz’un kliniğinde cerrahi eğitimime başladım. Burada ilk kadın genel cerrahi asistanı olarak  erkek meslektaşlarımla birlikte cinsiyet ayırımı olmaksızın  çalıştım. 4 yıl  geceli gündüzlü yoğun geçen bir süreçten sonra 1994 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldum.

     Çalıştığım yerler:

* Muğla Devlet Hastanesi: Mezuniyetten sonra mecburi hizmet nedeniyle Muğla Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak  görev yaptım.Bu sürede özellikle yaz aylarında çok yoğun hasta potansiyeli olan acil polikliniğinde ve dahiliye polikliniğinde çalıştım.

* Silivri Sağlık Grup başkanlığı: 3 ay süreyle Silivi sağlık ocağında koruyucu hekimlik alanında  çalıştım.

*70.Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi: 3 yıl  çalıştıktan sonra genel cerrahi ihtisasına başladım.

 *SSK Şişli Hastanesi:1994 yılında uzman olarak ilk görev yerinde 1 yıl çalıştım.Çok küçük ve imkanları kısıtlı olan bu  hastanede 150 cıvarında mide ve bağırsak kanseri,meme kanseri gibi büyük ameliyatlar dahil ameliyat yaptım.

*Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi (Eski adı SSK Samatya Hastanesi) :1995 yılı sonunda ihtisas aldığı yer olan Samatya Hastanesine Genel Cerrahi Uzmanı olarak atandım.

*Muayenehane ve özel hastane hekimliği: Samatya hastanesinde uzman olarak görev yaptığım dönemde kendime ait muayenehanemde hizmet verdim. Bazı özel hastanelerde kadın genel cerrahi uzmanı isteyen kadın hastalara yarı zamanlı hizmet verdim. Tam gün yasası çıktıktan sonra muayenehanemi kapatarak yalnız İstanbul Eğitim araştırma Hastanesinde çalıştım.

*Özel Hekimlik: 30 yıl kamu hizmetinde çalıştıktan sonra 2015 yılında kamudan emekli olarak özel sektörde çalışmaya başladım.   

    Genel Cerrahi Asistanlarının Eğitiminde Görev Aldım

Op. Dr. Seher ŞİRİN 1997-2015 yılları arasında çalışmış olduğum Samatya Hastanesinin eğitim hastanesi olmasından dolayı  bir çok genel cerrahi asistanının eğitiminde görev aldım, onların iyi eğitilmeleri için  katkıda bulunmaya çalıştım.

    İlgilendiğim cerrahi konular:

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet hastanesi olması dolayısıyla genel cerrahi alanında  her hastalıkla ilgilendim,teşhis ve tedavisini yapmaya çalıştım. Ancak tüm Türkiye’de olduğu gibi çalıştığım hastanede de kadın genel cerrahi uzman sayısımızın az olması dolayısıyla hastalarımın büyük çoğunluğu kadınlardan oluşmuştur.Ne yazık ki kadınlarda daha sık görülen meme kanseri ve  hemoroid zannedilen bağırsak kanseri gibi hastalıkların erkek doktorlardan utanma ve kadın genel cerrahi uzmanı bulup gidememelerinden dolayı ilerlemiş olarak başvurduklarına üzülerek şahit oldum. Bu nedenle uzun yıllar hastalarımın çoğunluğunu kadın meme ve makat hastaları oluşturmuştur..

*1997 den itibaren hastanenin Endoskopi ekibinde yer aldım ve gastroskopi, kolonoskopi ve çeşitli endoskopik müdahaleler (polip alınması,yemek borusu varisinin bağlanması -ligasyonu- ,yemek borusu varis kanamalarının durdurulması ,mide ülser kanamasını durdurma,tümör işaretleme gibi ) yaptım.

*Yine İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinin meme hastalıkları çalışma gurubunda yer aldım.Meme polikliniğini yürüten ekipte çalışarak meme kanseri teşhis ve tedavisi ile ilgilendim.

*Anal fissür,hemoroid,anal fistül,condylom,kıl dönmesi gibi makat hastalıkları ameliyatlarını yüzlerce kez değişik yöntemleri uyguladım ve sonuçlarını gördüm.

*Diğer cerrahi hastalıklar:Laparaskopik ve açık safra kesesi,guatr ve tiroid kanseri,barsak ve mide kanseri,laparoskopik ve açık apendisit,fıtık,barsak tıkanıklığı,travma cerrahisi gibi cerrahinin diğer ameliyatlarından çok fazla sayıda yaptım.

Makat hastalıklarında (proktoloji)  yaptığım uygulamalar:

*Makat hastalıklarında tedavide en önemli yeri tutan beslenme ve dışkılama alışkanlığının düzenlenmesi.

*Hemoroid (basur):Erken evrelerde ve akut,ödemli hemoroidlerde tıbbi (ilaç) tedavi. 2-3 evrelerde lastik bantla boğma (RBL),infrared koagülasyon (laser),4 evrede THD, Longo yöntemi, laser tedavisi,klasik ameliyat teknikleri.

*Fissür (makat çatlağı): Akut dönemde (erken evrede) ,gebelerde ve yeni doğuranlarda beslenme ve dışkılama alışkanlığı düzenlenmesi,tıbbi tedavi .Kronik anal fissürde ameliyat (lateral internal sfinkterotomi) ve ameliyata yakın başarı sağlayan sfinktere botulinum toksini enjeksiyonu. Büyük fissür pililerinde  pili eksizyonu (hastanın isteğine göre,estetik amaçlı olarak)

*Anal Hematom: drenajla hematom boşaltılması.

*Perianal apse: Apse boşaltılması ve takibi.

*Perianal Fistül : Fistülotomi ameliyatı,kompleks fistüllerde laser uygulama, seton uygulama gibi her tür teknikler.

*Kondilom (makatta siğil):Radyofrekansla kondilom temizlenmesi ve  takibi.

*Polipler eksizyonu: Makatta olanlar  lokal eksizyonla (çıkarılma),bağırsaktakileri kolonoskopi ile çıkarma.

*Pilonidal sinüs(kıl dönmesi):Mikro sinüsektomi, Bascom, pit picking, Karidakis ameliyatları uygun hastalarda en  sık uyguladığım yöntemler olmakla birlikte gerektiğinde (hastalığın yayılmış ve çok yaygın çıkış deliği olan  hastalarda ) limberg plasti gibi flep yöntemlerini de uygulamaktayım.

*Anüs dolgusu:Çatlak ameliyatından sonra gaz kaçırması olan hastalarda anüs dolgusu yapmaktayım.

*Anüs estetik ameliyatları

Meme hastalıklarında yaptığım uygulamalar:

*Meme apseleri:apse boşaltılması ve aynı anda  biyopsi alma

*Meme iltihaplarında (mastit)  tıbbi tedavi , takip ve sonrasında gerekirse apseli alanı çıkarma (eksizyon),

*Meme kitlelerinde öncelikle kitleye doğru tanı koyma ,iyi huylu olanların takibi,gerekirse (şüpheli durumlarda) kitlenin çıkarılması,

*Meme kanserlerinde; kanserin evresine ,yayılma durumuna ,hastanın yaşı,meme boyutu,kanserin cinsine göre meme koruyucu ameliyat veya memenin alınması,koltuk altı lenf bezinin durumuna göre sentinal nod değerlendirilmesi veya koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi. Meme kanserinde her hastayı farklı değerlendiririm. Çünkü bu hastalıkta hastalığın adı aynı olsa bile her hastada izlenmesi gereken yol farklı olması gerekebilir.Lüzumu halinde radyoloji,patoloji,tıbbi onkoloji,radyasyon onkolojisi ve diğer meme cerrahı arkadaşlarımın görüşünü almaktan çekinmem.(konsültasyon,meme konseyi)

Diğer Uygulamalarım

*Ben tedavisi:Yüzdeki ve vücuttaki her tür benlerin ameliyatsız (radyofrekansla buharlaştırma ,damar benlerinde infrareh koagülasyon) tedavileri. Şüpheli durumlarda punch biyopsi (doku örneği alma ) ya da gerektiğinde lezyonun çıkarılması

*Nasır:Ellerde veya ayaktaki nasırların radyofrekansla nasırın köküyle birlikte çıkarılması

*Lipom (yağ bezeleri):saçlı derideki kistlerde saçı kesmeden olabildiğince küçük kesi ile çıkarma.

  Gittiğim kongre ve toplantılar:

Yıllık ve 2 yılda bir olan toplantılar:Ulusal Cerrahi kongresi,Meme hastalıkları kongresi,Selim kolon-rektum-anüs hastalıkları kongresi,Tiroid-endokrin Cerrahi kongresi,Travma ve acil cerrahi kongresi,Minimal invazif cerrahi kongresi ,Ulusal Endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi,Video-laparoskopik cerrahi kongresi,Cerrahi gastroenteroloji  toplantıları.

Ayrıca  İstanbul’ da her ay ayrı ayrı  yapılan tiroid-endokrin cerrahisi toplantıları ve Meme hastalıkları-meme kanseri toplantılarının devamlı katılımcısıyım.

     Üye olduğum dernekler:

Türk Cerrahi Derneği,İstanbul Cerrahi Derneği,Endokrin Cerrahisi Derneği,Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği,Travma Cerrahisi Derneği,Meme hastalıkları Derneği.

        Bilimsel yayınlarım

Çoğunluğu meme hastalıkları,meme kanserleri , kıl dönmesi ve makat hastalıkları konularında olmak üzere çok  sayıda bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelerim,kongrelerde sunulan bildirilerim ve posterlerim mevcuttur.Bunların bir kısmı sitenin bilimsel çalışmalar  sayfalarında türkçeleştirilerek verilmiştir.

   Yabancı Dil: İyi derecede ingilizce bilmekteyim.

Özel hayatıma gelince  evliyim ve 2 çocuk annesiyim. Yoğun çalışma hayatımla birlikte aileme ve çocuklarıma ayırdığım vakti yetersiz bulsam da topluma ahlaklı, dürüst,alın terine önem veren, iyi eğitimli evlatlar yetiştirmeye çalıştım.

 

 

Op. Dr. Seher ŞİRİN / Kadın Genel Cerrahi Uzmanı © 2018